شرايط فروش اقساطی


روش اول وام بانكي

با حداکثر سقف 100/000/000 ریال  ، حداكثر مدت بازپرداخت 36 ماهه

مدارك مورد نياز : گواهی کسر از حقوق از کارمند

روش دوم  اقساط با چک کارمندی و کاسب

با حداکثر سقف 40/000/000 و سود 2/5%  ماهيانه ، حداكثر مدت بازپرداخت12 ماهه

مدارك مورد نياز : به تعداد اقساط يا حداكثر هر دو ماه یک فقره  چك و يك فقره چك به مبلغ كلّ از شخص دیگر به همراه صورتحساب سه ماهه و كپي کارت ملی ، کپی فیش حقوقی یا پروانه کسب

روش سوم  بدون چک

برای اشخاصی که جهت تضمین پرداخت طلا و سکه می توانند به ضمانت بگذارند